Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

BASIC

Základný balík členstva v klube Svet randenia vo verzii BASIC. 

  • Pravidelne 1x do mesiaca si nájdete video s odpoveďami na vaše písomné otázk

  • Archív všetkých Q&A videí od začiatku klubu

  • E-BOOK - KONEČNÁ 13KA /Odpovede mužov, čo ich záujem v randení jednoznačne odradí/

  • Podporný chat Discord, kde si navzájom môžete písať s ostatnými členmi klubu